Diensten - WZC

De beschikbare diensten

  • de raadpleging van de verzekerbaarheid van de patiënt, die de zorgverlener toelaat de informatie te bekomen betreffende het statuut van de patiënt met het oog op een juiste facturatie van de verstrekkingen;

  • het doorsturen van de facturatie wat onder andere de vervanging van de magneetdragers en de transfer van de informatie in een meer beveiligde omgeving toelaat.