eAttest

Beschrijving

U heeft de mogelijkheid om onder de hoedanigheid van huisarts (vanaf 2018), specialist-arts (vanaf 2021) of tandarts uw getuigschriften voor verstrekte hulp op elektronische wijze, via het MyCareNet-platform, aan de verzekeringsinstelling (VI) van uw patiënt te bezorgen.

Deze nieuwe dienst (eAttest) maakt deel uit van het eGezondheidsplan van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, met als doel uw administratief beheer te vereenvoudigen.

Het eAttest komt enkel tussen binnen de context van de contante betaling. U kan deze vrijwillig gebruiken, en zonder voorafgaande inschrijving, voor de meerderheid van uw patiënten, die onder de huidige regels vallen van de contante betaling via papier (GVH).

Presentatiefilm

De voordelen van eAttest

Voor de zorgverstrekker:

  • Administratieve vereenvoudiging;

  • Verhogen van de efficiëntie;

  • Veilige uitwisseling;

  • Minder te corrigeren documenten : minder fouten, minder interpretatiefouten;

  • Indien u de dienst eGMD al gebruikt, zal het GMD-forfait, dankzij eAttest, sneller uitbetaald worden (enkel voor huisartsen).

Voor de patiënt:

  • Snellere terugbetaling van zijn getuigschrift;

  • Garantie dat de mutualiteit het attest goed ontvangen heeft;

  • Minder kans op het verliezen van het papieren getuigschrift of het overschrijden van de termijn van 2 jaar.

Hoe eAttest attesteren?

De eerste stap die uitgevoerd moet worden, is het raadplegen van de verzekerbaarheid van de patiënt.

Verschillende resultaten zijn mogelijk voor deze raadpleging:

 • Als de derde betaler toegestaan of verplicht is voor de patiënt, wordt u verwezen via uw software naar een facturatie van de verstrekkingen in het derdebetalersysteem via eFact (elektronische facturatie van het derdebetalersysteem);

 • Als het derde betaler niet verplicht of verboden is voor de patiënt, hebt u de mogelijkheid om eAttest te gebruiken om het getuigschrift voor verstrekte hulp aan de verzekeringsinstelling van·de patiënt via het elektronisch circuit te verzenden.

Vervolgens, aan het einde van de raadpleging, zal u in plaats van een papieren getuigschrift te bezorgen aan uw patiënt, uw getuigschrift op elektronische wijze via uw softwarepakket opstellen en verzenden naar MyCareNet. Deze zorgt ervoor dat dit terecht komt bij de mutualiteit van uw patiënt. Enkele seconden na uw verzending zal u een ontvangstbevestiging ontvangen van de mutualiteit van de patiënt. Het nummer van deze ontvangstbevestiging zal systematisch, door uw softwarepakket, weergegeven worden op het bewijsstuk. Dit bewijsstuk bezorgt u aan de patiënt.

Aansluitend zal de mutualiteit dit elektronisch getuigschrift voor verstrekte hulp behandelen en verzekert de opvolging (waaronder de terugbetaling) t.o.v. de patiënt, zoals dit momenteel het geval is voor de papieren getuigschriften.

In het kort

  • De dienst eAttest is een synchrone dienst. De verzending van het getuigschrift voor verstrekte hulp, op elektronische wijze, dient uitgevoerd te worden op het moment van het bezoek van de patiënt.

  • In geval van uitzonderlijke onbeschikbaarheid van de verzekeringsinstellingen, zal een omgeving bij nood gebruikt kunnen worden om u de mogelijkheid te geven om eAttest verder te kunnen gebruiken. Niettemin, in geval van onmogelijkheid om het systeem te gebruiken (bvb. onbeschikbaarheid van uw internetverbinding), is het altijd mogelijk om een papieren getuigschrift voor verstrekte hulp te bezorgen.

Erkende software

Downloads