Inschrijving MyCareNet - Artsen

Bijzonderheden

De toepassing Inschrijving MyCareNet laat aan een derde (zorgverlener) toe om zich in te schrijven bij een verzekeringsinstelling (VI) voor een MyCareNet dienst op een bepaalde datum.

De VI zal aan de derde partij een bevestiging terugsturen van zijn inschrijving.

Deze dienst zorgt ervoor dat de steeds terugkerende overlast van de administratieve procedure voor inschrijving verdwijnt met alle gekende voordelen van een elektronische procedure (onmiddellijke verwerking, correctheid van gegevens, betere opvolging, enz...)

Downloads