Verzekerbaarheid - Verpleegkundige

Bijzonderheden

  • De sector van de verpleegkundigen gebruikt de standaardversie van de verzekerbaarheid (Terug te vinden bij Algemene Diensten).

  • Deze dienst is beschikbaar in productie, maar is een uitdovende dienst.

De dienst gegevens van het lid is een uitbreiding op de dienst verzekerbaarheid, en vervangt deze dus ook. U beschikt afhankelijk van uw sector bijkomende informatie over het geraadpleegde lid.