Inleiding

Toegang

De medische huizen (wijkgezondheidcentra) kunnen gebruik maken van de MyCareNet-diensten.

De inproductiestelling voor de dienst gegevens van het lid (member data synchroon en asynchroon), abonnementen en elektronische facturatie via MyCareNet is verplicht vanaf 1 oktober 2020. Het gebruik van een erkend softwarepakket is hierbij noodzakelijk. cfr KB

In een overschakelingsperiode zullen 3 medische huizen de diensten kunnen testen vanaf 1 augustus 2020 t.e.m. 1 oktober 2020. Vanaf 1 oktober zullen de diensten beschikbaar zijn voor alle medische huizen.

Bent u een medisch huis en wil u weten of MyCareNet al geïntegreerd is in uw softwarepakket?

  • Neem dan snel contact op met uw erkend softwareleverancier. Hij zal u hierover verdere informatie bezorgen. Via de rollout kan u een overzicht van de MyCareNet-diensten terugvinden, alsook een link naar de erkende softwareleveranciers voor uw sector.

Bent u een softwareleverancier en wenst u MyCareNet te integreren in uw pakket?

  • Neem dan contact op met de coördinatiecel van het NIC via ons formulier.

Circle of trust en mandaten

De medische huizen werken op basis van de circle of trust onder hun RIZIV-nummer van het medische huis.

Mandaten

Binnen de grenzen van de modaliteiten van de overeenkomst kan een rustoord een volmacht verlenen aan:

  • een (ander) natuurlijk persoon die geïdentificeerd wordt door zijn identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ). Deze persoon hoeft niet noodzakelijk zelf een zorgverlener te zijn.

  • een derde firma, "dienstverlener" genaamd, die geïdentificeerd wordt via zijn ondernemingsnummer (KBO)

  • een (andere)medisch huis

De beschikbare volmachten zijn de volgende:

  • Verzekerbaarheid en derde betaler

U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.