Codes Nomenclature MHC 

Home

Welkom op onze homepage gewijd aan de INAMI-overeenkomst 2024-2025 en de nomenclatuurcodes van prestaties in de geestelijke gezondheidszorg, toegepast op het portaal Mental Healt Care.

Binnen deze ruimte zullen we de concepten en criteria verkennen die gebruikt worden bij het creëren van deze codes, met nadruk op de organisatie van het aanbod van psychologische zorg, zoals beschreven in de INAMI-overeenkomst.

De geestelijke gezondheidszorgnetwerken spelen een cruciale rol bij het
efficiënt verdelen van zorg op basis van de behoeften van de bevolking.
Hierbij worden patiënten ingedeeld in twee leeftijdscategorieën om ervoor te zorgen dat de zorg efficiënt wordt verdeeld op basis van de specifieke behoeften van de bevolking.

We zullen de organisatie van psychologische zorg in detail bespreken, duidelijk onderscheid makend tussen eerstelijnszorg en gespecialiseerde zorg, terwijl we de aspecten gerelateerd aan toegankelijkheid en terugbetaalde sessies belichten.

Deze pagina is bedoeld als een bron, die een overzicht biedt van de mechanismen die de verstrekking van psychologische zorg binnen het kader van de INAMI-overeenkomst regelen, toegepast op het platform Mental Health Care.

Hoe wordt het zorgaanbod georganiseerd?

De financiering is bedoeld om aan de waargenomen behoeften van de bevolking te voldoen:

De netwerken staan garant voor een goede verdeling van het aanbod van eerstelijns psychologische zorg en gespecialiseerde zorg binnen hun activiteitsgebied, afhankelijk van de waargenomen behoeften van de bevolking.

Deze leeftijdscategorieën overlappen om een aanbod te garanderen dat is afgestemd op mensen van 15 tot 23 jaar, zodat ze hun zorgnetwerk kunnen kiezen op basis van hun behoeften.

- Eerstelijns psychologische zorg omvat kortdurende en/of lage intensiteit interventies die helpen bij het behouden of herstellen van een bevredigend    psychologisch welzijn.

- Gespecialiseerde psychologische zorg is bedoeld voor mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben vanwege ernstigere psychische       problemen. Wat is het verschil tussen eerstelijns psychologische zorg en gespecialiseerde psychologische zorg?

Wat is het verschil tussen eerstelijns psychologische zorg en gespecialiseerde psychologische zorg? 

Eerstelijns psychologische zorg biedt kortdurende en/of lichte interventies aan die helpen bij het behouden of herstellen van een bevredigende psychologische welzijn.

Gespecialiseerde psychologische zorg richt zich op mensen met specifiekere of intensievere behoeften vanwege ernstigere psychische problemen.

Hoe krijgt men toegang tot deze zorg?

Eerstelijns psychologische zorg is direct toegankelijk (een verwijzing is niet nodig). Om vergoeding te ontvangen, kan de patiënt rechtstreeks contact opnemen met een psycholoog of orthopedagoog van een van de geestelijke gezondheidsnetwerken die het nieuwe verdrag hebben ondertekend.

Voor vergoeding van gespecialiseerde psychologische zorg kan de patiënt rechtstreeks contact opnemen met een psycholoog of orthopedagoog van een van de geestelijke gezondheidsnetwerken die het nieuwe verdrag hebben ondertekend. Hij kan toegang krijgen tot deze gespecialiseerde psychologische zorg na een functionele beoordeling die plaatsvindt tijdens de eerste sessie door deze psycholoog en een arts, in overleg.

Waar en hoe?

De zorg kan worden geleverd:

Hoeveel sessies worden vergoed?

Het aantal vergoede sessies gedurende een periode van 12 maanden hangt af van het type netwerk en het type sessie:Welke professionals verlenen deze zorg?

In dit nieuwe systeem worden de sessies of behandelingen geleid door klinisch psychologen of klinisch orthopedagogen die deel uitmaken van een geestelijk gezondheidsnetwerk dat een overeenkomst heeft gesloten met het RIZIV.

Ze voldoen aan de kwaliteitscriteria om hun functie in dit netwerksysteem zo goed mogelijk uit te oefenen: ze werken binnen een multidisciplinair kader, zullen deelnemen aan door het netwerk georganiseerde activiteiten zoals opleiding, supervisie, peer, review, etc.

Andere gezondheidsprofessionals (waaronder artsen), hulpverleners of ervaringsdeskundigen kunnen ook de groepssessies begeleiden. Om dit te doen, moeten zij een overeenkomst sluiten met het netwerk dat de groepssessies organiseert.

Hoeveel betaalt de patiënt?

De ziekteverzekering dekt het grootste deel van de sessiekosten, direct via het systeem van derde-betaler. Tijdens een sessie betaalt de patiënt:

De eerste individuele sessie is altijd volledig gratis.

Sinds 1 september 2023 hoeven kinderen en adolescenten geen persoonlijk aandeel meer te betalen voor de sessies die zij volgen bij het CLB van hun school of internaat.

Dit geldt als de sessie wordt gegeven door een geconventioneerde psycholoog/orthopedagoog in dienst van het CLB of door een zelfstandige psycholoog/orthopedagoog die samenwerkt met het CLB. Als de sessie wordt gegeven door een psycholoog/orthopedagoog in dienst van een andere organisatie, is de afschaffing van de persoonlijke bijdrage van de patiënt alleen geldig als de sessie doorgaat in het CLB.

Welke vergoeding voor de professionals?

Het doel van de overeenkomst is ook om de werkomstandigheden van de zorgverleners te verbeteren door nieuwe facturerings- en vergoedingsprocessen.

De vergoeding is nu als volgt: 

        - voor klinisch psychologen/orthopedagogen en artsen: 217,99 euro per sessie

        - voor de "andere" gezondheidsprofessionals, hulpverleners of ervaringsdeskundigen: 137,34 euro per sessie