Forfait A, B, C of toilet

Beschrijving van berichten

De berichten voor het aanvragen van een forfait A, B, C of toilet worden beschreven in de documenten die u kunt raadplegen op deze pagina (zie Downloads).

Deze informatie-uitwisseling vervangt het papieren document met de Katz-schaal en werd omgevormd tot 3 berichten.

 Downloads