Forfait A, B, C of toilet

Beschrijving van berichten

De berichten voor het aanvragen van een forfait A, B, C of toilet worden beschreven in de documenten die u kunt raadplegen op deze pagina (zie Downloads).

Deze informatie-uitwisseling vervangt het papieren document met de Katz-schaal en werd omgevormd tot 3 berichten.

  • Het bericht 410000:

    • Een nieuwe aanvraag van een forfait A, B, C of een toilet, of een aanvraag om een eerder door de VI toegestaan akkoord te wijzigen of te verlengen.

  • Het bericht 410900/410999:

    • Dit is het antwoord (900 = positief / 999 = negatief) van de verzekeringsinstelling op de aanvraag 410000.

  • Het bericht 410908:

    • Met dit bericht kan de verzekeringsinstelling de zorgverlener spontaan op de hoogte brengen van alle veranderingen in de status van het dossier dat bij de verzekeringsinstelling gekend is.

Downloads