Medisch-administratief - WGC

Abonnementen

Beschrijving van de dienst abonnementen.

De algemene beschrijving van de stroom van de abonnementen voor de sector van de medische huizen (wijkgezondheidcentra) is beschikbaar in de documenten die u kunt lager op deze pagina raadplegen (zie Downloads). De lijst met inhoudelijke foutmeldingen kan u ook terugvinden onder de rubriek Downloads

Deze dienst bestaat uit drie luiken:

  1. Aanvraag van een abonnement = inschrijving

  2. Kennisgeving einde van inschrijving

  3. Annulatie van een aanvraag abonnement

Interessante (externe) linken

RIZIV - Medische huizen