Diensten - Medische huizen

De beschikbare diensten

 • de raadpleging van de gegevens van het lid, die de zorginstelling toelaat de informatie te bekomen betreffende het statuut van de patiënt met het oog op een juiste facturatie van de verstrekkingen.

  • Synchroon (per patiënt i.h.k.v. abonnement)

  • Asynchroon (per lijst i.h.k.v. de facturatie)

 • beheer abonnementen

  • Kennisgeving inschrijving medisch huis

  • Annulatie van een inschrijving

  • Einde kennisgeving abonnement

 • het doorsturen van de facturatie;