Algemene beschrijving van MyCareNet

Inleiding

MyCareNet is een centraal dienstenplatform dat gebruikt kan worden door individuele zorgverleners en instellingen om op een eenvoudige, betrouwbare en beveiligde manier informatie uit te wisselen met de ziekenfondsen.

Presentatiefilm

Via deze link kunt u een video bekijken waarin MyCareNet wordt voorgesteld.

Nagestreefde doelstellingen

Vereenvoudiging van de administratieve procedures.

Modernisering van de informatie-uitwisselingen tussen de professionelen van de gezondheidszorg en de ziekenfondsen.

Creatie van nieuwe meerwaarden, zowel voor de zorgverlener/instelling als voor de begunstigde.

Architectuur

Het schema hierboven geeft een overzicht van de architectuur van het MyCareNet-netwerk en van de belangrijkste componenten en partners:

  • het telecommunicatienetwerk: internet, rekening houdend met zijn veralgemening, zijn lage gebruikskosten, de bestaande technieken die het mogelijk maken de communicatie en de doorgestuurde informatie te beveiligen;

  • het werkstation van de zorgverlener: van op zijn werkstation kan de zorgverlener elk type communicatie met de verzekeringsinstellingen opstarten;

  • het eHealth-portaal: dit portaal werd opgericht door de FOD Volksgezondheid en voert een authenticatie uit die het mogelijk maakt in te loggen op de verschillende portalen van de sector van de gezondheidszorg.

  • het MyCareNet-portaal : dit portaal, opgericht en beheerd door het NIC, beschikt niet alleen over functies voor complexe bewerkingen maar maakt ook de verbinding mogelijk tussen de zorgverlener en de verzekeringsinstelling naargelang het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten.

Hoe MyCareNet gebruiken?

De zorgverlener kan MyCareNet op twee manieren gebruiken :

  1. ofwel via zijn businesstoepassing die door zijn softwareleverancier werd aangepast om de verschillende MyCareNet-diensten op te roepen die beschikbaar zijn voor zijn sector ;

  2. ofwel via het MyCareNet-portaal (beschikbaar sinds 06/05/2019).

Downloads