Medisch administrief - Apothekers

Bijzonderheden

De dienst "raadpleging akkoord hoofdstuk 4" is beschikbaar voor apothekers in een ambulante omgeving (openbare apotheken) en in een ziekenhuisomgeving (one-day ambulant).

De apotheker zal de akkoorden raadplegen op basis van een voorschrift, de datum van aflevering of de datum van de bestelling van het product als dit niet voorhanden is.

Een apotheker kan een raadpleging vragen op basis van een datum en een CNK-code. Als antwoord zal hij het akkoord krijgen met betrekking tot de paragraaf (en hoeveelheid voor de akkoorden van het model E) van de gevraagde CNK-code als er één is.

U vindt de documenten die deze dienst beschrijven in de rubriek "Downloads".

  • Het document "Beschrijving van de diensten - Hoofdstuk IV" geeft u een algemeen overzicht van het project Hoofdstuk IV met de verschillende actoren en aangeboden diensten.

  • Het document "kmehr-kmehrmessage-algemeenheden" geeft een algemene beschrijving van de kmehr-structuur die gebruikt moet worden om informatie uit te wisselen met de VI's.

  • Het document "kmehr-Raadpleging akkoord AG" beschrijft de structuur van het kmehr-bericht voor de raadpleging van de akkoorden hoofdstuk 4.

Downloads