Hoofdstuk IV Akkoorden - Artsen

Bijzonderheden

Aanvraag akkoord hoofdstuk IV

Deze dienst is beschikbaar in productie voor voorschrijvende artsen in een ambulante omgeving en in een ziekenhuisomgeving.

De voorschrijvend arts vraagt een akkoord aan via zijn software of via de webtoepassing.

Sommige aanvragen (zonder bijlage) zullen onmiddellijk kunnen worden "toegekend" of "geweigerd" (synchroon). De voorschrijvend arts zal dan zijn antwoord ontvangen in de seconden die volgen.

Voor andere aanvragen zal een manuele interventie van de adviserend geneesheer nodig zijn (bv.: analyse van de bijlagen). In dat geval zal de verzekeringsinstelling onmiddellijk een bericht sturen naar de voorschrijvende arts om hem mee te delen dat de aanvraag later verwerkt zal worden door de adviserend geneesheer.

In een tweede fase van het project zal, voor de aanvragen die geanalyseerd moeten worden door de adviserend geneesheer persoonlijk, in de volgende dagen een antwoord verstuurd worden naar de voorschrijvende arts via MyCareNet.

In alle gevallen zal de beslissing per brief opgestuurd worden naar de patiënt.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de dienst in de rubriek "Downloads".

Raadpleging akkoord hoofdstuk IV

Een arts kan een raadpleging hoofdstuk IV aanvragen voor een patiënt waarmee hij een therapeutische relatie heeft op basis van:

  • Een datum. In dat geval zal hij alle akkoorden krijgen die beantwoorden aan zijn aanvraag en die geldig zijn tijdens (een deel van) de periode van twee jaar die loopt vanaf de gevraagde datum.

  • Een periode. In dat geval zal hij alle akkoorden krijgen die beantwoorden aan zijn aanvraag en die geldig zijn tijdens (een deel van) de gevraagde periode. Die periode moet beperkt worden tot twee jaar maar zij kan volledig in het verleden liggen.

Deze dienst is beschikbaar in productie voor artsen in een ambulante omgeving en in een ziekenhuisomgeving.

U vindt een gedetailleerde beschrijving van de dienst hieronder in de rubriek "Downloads".

Downloads