Partners

Christelijke Mutualiteiten
https://sites.google.com/a/mycarenet.be/web/wie-zijn-we/partners/socialistische-mutualiteiten
Onafhankelijke Ziekenfondsen
Liberale Mutualiteiten
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
eHealth