Facturatie - WGC

Bijzonderheden

De elektronische facturatiedienst (via MyCareNet) tussen het medisch huis en de ziekenfondsen (VI) is enkel van toepassing bij voortrajecten en betaling met forfait. Deze dienst laat toe om facturen op te sturen en erop volgend antwoorden digitaal te ontvangen.

Aanvullend op de dienst facturatie:

Deze 3 diensten (gegevens van het lid, abonnementen en facturatie) zijn geïntegreerd in de erkende softwarepakketten medische huizen.