Inleiding

De sector van de tandartsen, die aangesloten is bij MyCareNet.

Toegang

Bent u een tandarts en wilt u weten of MyCareNet al geïntegreerd is in uw softwarepakket?

Bent u een softwareleverancier en wenst u MyCareNet te integreren in uw pakket?

Mandaten

Binnen de grenzen van de modaliteiten van de overeenkomst kan een individuele zorgverlener een volmacht verlenen aan:

De beschikbare volmacht is een gegroepeerde volmacht voor de diensten:

U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.