Mult-eMediatt

Presentatie

Een arbeidsongeschiktheidsattest versturen: digitaal en eenvoudiger via Mult-eMediatt

Deze toepassing  genereert en verstuurt automatisch het juiste modelattest op basis van door de patiënt gegeven informatie, vanuit één en dezelfde toepassing, naar de juiste ontvanger (het ziekenfonds of Medex) met de specifieke informatie die deze ontvanger nodig heeft. Dat op een snelle en veilige, maar vooral eenvoudiger manier.

Huisartsen kunnen zo kostbare tijd besparen die ze kunnen besteden aan de zorg voor hun patiënten.

Mult-eMediatt is ook een verademing voor patiënten: met deze elektronische verzending van het arbeidsongeschiktheidsattest willen we patiënten ontlasten van de meeste administratieve stappen die zwaar kunnen wegen, vooral op een moment dat hun gezondheidstoestand niet optimaal is.

Deze nieuwe toepassing maakt het doorsturen van arbeidsongeschiktheidsattesten naar ziekenfondsen en Medex sneller, maar ook veiliger en betrouwbaarder. Ten eerste omdat Mult-eMediatt het risico op fouten of verlies vermindert. Ten tweede omdat het een beveiligde overdracht van informatie garandeert.

Op dit moment is de toepassing alleen beschikbaar voor huisartsen. We hebben er een prioriteit van gemaakt om hen te informeren over deze nieuwe mogelijkheid.

Momenteel kunnen zij Mult-eMediatt gebruiken om een arbeidsongeschiktheidattest onder bepaalde voorwaarden te versturen naar het ziekenfonds (voor werknemers, zelfstandigen of werkzoekenden) of naar Medex (voor ambtenaren die hun attest aan Medex moeten bezorgen). Op termijn zal Mult-eMediatt het ook mogelijk maken om het attest naar de werkgever van de patiënt te versturen (op voorwaarde dat de werkgever elektronische arbeidsongeschiktheidsattesten aanvaardt), naar de medische dienst van HR RAIL, van de politie, enz. Zo zullen de voordelen van deze digitalisering nog toenemen. Dit gebruik zal steeds vrijwillig zijn voor alle betrokken partijen.