Inleiding facturatiedienst

Door de facturatiedienst kan elke instelling of zorgverstrekker op elektronische wijze via het netwerk het facturatiebestand, opgesteld in het kader van het derde betaler, overmaken.

Beschrijving

Dankzij de facturatiedienst kan de magnetische drager die tot nu toe gebruikt wordt (CD, cassette, diskette) vervangen worden door een elektronisch beveiligde verbinding via het netwerk van het facturatiebestand, opgesteld door de zorgverstrekker in het kader van de derde betaler.

Het facturatiebestand behoudt, wat zijn gedetailleerde inhoud betreft, dezelfde structuur dan die daaromtrent beschreven is in de richtlijnen van het RIZIV (facturatie instructies).

Deze functie die via het netwerk verloopt, maakt de afschaffing van papierdocumenten zoals de begeleidingsborderel mogelijk, welke vervangen kan worden door bijkomende informatie die toegevoegd kan worden aan het facturatiebestand.

Overdrachtsmethode

Asynchrone wijze

De uitwisseling van het facturatiebestand (bericht 9200000) gebeurt in asynchrone mode en bevat verschillende stappen:

 1. De zorgverstrekker of de instelling stuurt aan de VI het facturatie bestand (RIZIV lay-out) aangevuld met de begeleidingsborderellen (bericht 920000). Een bericht 920000 bevat slechts één zending (één enkel record van type 10).

 2. De VI voert een hele reeks voorafgaande controles uit op de gegevens in de records van dit bestand met uitzondering van de detailrecords van de factuur zelf (RT 10 tot 90).

  1. Indien een fout is vastgesteld, stuurt de VI een specifiek bericht (920999), met ten minste één record van het type hoofding evenals al de records van het type 95 en/of 96 waarin minstens één fout werd opgemerkt. Het is belangrijk te melden dat de verzending van een dergelijk bestand met signalisatie van fouten eveneens wil zeggen dat het geheel van het bestand van facturatie, met inbegrip van de facturen, zal beschouwd worden als ongeldig en dus volledig zal moeten terug overgemaakt worden aan de verzekeringsinstelling.

  2. Indien geen enkele fout is vastgesteld, stuurt de VI een ontvangstbewijs (bericht 931000) voor het ontvangen facturatie bestand dat nog moet verwerkt worden in detail.

 3. De VI verricht een controle van het detail van de factuur (De controles uitgevoerd op de zones records RIZIV (10, 20, ..., 90) zijn deze beschreven in bijlage 7.6 van de facturatie instructies :

  1. Ingeval van een blokkerende fout of het aantal fouten is > 5% ten aanzien van het aantal records eigen aan de factuur, dan stuurt de VI een bestand verwerpingen (bericht 920099) wat een totale verwerping van het facturatie bestand betekent. In dat geval zal de verstrekker of de instelling na verbetering opnieuw een bestand 920000 versturen.

  2. Is er geen blokkerende fout of indien het aantal fouten < 5% ten aanzien van het aantal records eigen aan de factuur, dan stuurt de VI een bestand verwerpingen ter informatie (bericht 920098). Het gaat hier over een bestand om snel de vastgestelde fouten te laten kennen en de verstrekker of instelling op die manier toe te laten de verbeteringen voor de volgende facturen aan te brengen.

 4. De VI verricht een meer doorgedreven controle. Nadat deze controles gebeurd zijn in samenwerking met de betrokken mutualiteiten verstuurt de VI een afrekenbestand met daarin de aanvaarde bedragen en ook het geheel van de verworpen records (bericht 920900).