Inleiding - Laborataria

Toegang

Alleen laboratoria buiten ziekenhuizen kunnen gebruik maken van de MyCareNet-diensten als sector labo's. Andere laboratoria vallen onder de sector van de ziekenhuizen.

Bent u een laboratorium (buiten een ziekenhuis) en wil u weten of MyCareNet al geïntegreerd is in uw softwarepakket?

  • Neem dan snel contact op met uw softwareleverancier. Hij zal u hierover verdere informatie geven.

Bent u een softwareleverancier en wenst u MyCareNet te integreren in uw pakket?

  • Neem dan contact op met de coördinatiecel van het NIC via ons formulier.

Mandaten

Een laboratorium kan een volmacht verlenen aan:

  • een individueel persoon

  • een (ander) laboratorium

  • een derde firma, "dienstverlener" genaamd, die geïdentificeerd wordt door zijn ondernemingsnummer (KBO)

De beschikbare volmachten zijn de volgende:

  • Verzekerbaarheid en derde betaler

  • Facturatie

U kan uw mandaten zelf beheren (aanmaken, wijzigen en stopzetten) via een webapplicatie, meer informatie kan u terugvinden onder volgende rubriek beheer van de volmachten.