Alle sectoren

Inleiding

MyCareNet is een centraal webplatform waarop de zorgverlener of zijn volmachthouder verschillende diensten kan oproepen vanuit zijn "business"-toepassing of rechtstreeks op het MyCareNet-portaal. De toegang is beveiligd door middel van de elektronische identiteitskaart (eID).

Doelstellingen

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) wenst de uitwisseling van informatie tussen alle professionelen binnen de gezondheidszorg verder te moderniseren.

Door de ervaring opgebouwd met CareNet te combineren met de netwerktechnologieën en producten voor elektronische uitwisseling (beveiliging, authenticatie, elektronische handtekening), kan vandaag een netwerkarchitectuur worden ingevoerd die is aangepast aan de verschillende categorieën van zorgverleners, zonder van hen gespecialiseerde computerkennis te vereisen en zonder hen te verplichten om grote investeringen te doen.

De hoeksteen van die architectuur is het concept "webportaal", dat als rol heeft om de vragen en antwoorden op de vragen te verzamelen alvorens ze aan de betreffende bestemmelingen te bezorgen en daarbij vooraf bepaalde regels inzake beveiliging voor de zorgsector toepast zonder compromissen.

Voordelen

Dat concept kreeg de naam "MyCareNet". Het NIC en zijn partners willen dit concept promoten bij andere sectoren want allemaal zijn zij ervan overtuigd dat dit concept de kwaliteit van de uitgewisselde informatie zal verbeteren en de administratieve kosten voor de zorgverlener zal verminderen.

De tijd is rijp om dit platform uit te breiden tot een centraal toegangspunt waarlangs alle professionelen van de gezondheidszorg toegang krijgen tot een hele reeks nieuwe en betrouwbare gegevens. Het gebruik van de nieuwe elektronische identiteitskaart, die prioritair werd afgeleverd aan de zorgverleners, maakt bovendien een eenvoudige en betrouwbare authenticatie mogelijk.

Samenwerking met eHealth

In dezelfde context heeft de FOD Volksgezondheid het eHealth-platform opgericht. Via dat platform kunnen alle geautoriseerde personen toegang krijgen tot alle diensten en gegevens die beschikbaar zijn voor heel de sector van de gezondheidszorg. Om alles in goede banen te kunnen leiden, moet het eHealth-portaal de persoon eerst identificeren en authenticeren.

Het identificatiesysteem zal samen met één of meer gevalideerde authentieke bronnen de profielen van de persoon bepalen. Aan de hand van die profielen kan dan makkelijk vastgesteld worden wie tot welke dienst of informatie toegang kan krijgen. Zo is het MyCareNet-systeem toegankelijk voor alle zorgverleners in het kader van hun administratieve relaties met de verzekeringsinstellingen.