Erkende softwarepakketten Medische Huizen

Goedgekeurde software leveranciers MyCareNet: Situatie 28/04/2020

Dienst Gegevens van het lid

Raadpleging per patiënt (synchroon)

 • ASSOSS Care - Topaz

 • Beoogo - Beoogo

 • HealthConnect - Care Connect

Raadpleging per lijst (asynchroon)

 • ASSOSS Care - Topaz

 • Beoogo - Beoogo

 • HealthConnect - Care Connect

Dienst Abonnement

 • ASSOSS Care - Topaz

 • Beoogo - Beoogo

 • HealthConnect - Care Connect

Dienst Facturatie

 • ASSOSS Care - Topaz

 • Beoogo - Beoogo

 • HealthConnect - Care Connect

Algemene goedkeuring door de forfaitcommissie (zie KB)