Erkende softwarepakketten - Medische Huizen

 Situatie 28/04/2020 

Dienst Gegevens van het lid  (per lid - synchroon)

Dienst Gegevens van het lid  (per lijst - asynchroon)

Dienst Abonnement

Dienst Facturatie

Algemene goedkeuring door de forfaitcommissie (zie KB