[Migratie naar een ticketing-managementsysteem] Aanpassing van de werkwijze m.b.t. het incidentbeheer - voor softwareleveranciers en eindgebruikers

Post date: 2-okt-2017 7:49:13

Beste,

Om optimale opvolging te verzekeren voor alle verzoeken, heeft onze dienst besloten om gebruikt te maken van ticketingsysteem en een incidentmanagement te in​ ​t​e​ voeren. Deze maakt het mogelijk om de ontvangst van elk van uw zending te bevestigen, maar ook om u een unieke ​referentie te bezorgen tot uw tickets. Deze tool heeft tot doel om de mailbox "mycarenet@intermut.be" te vervangen voor het geheel van verzoeken zoals hieronder omschreven​.​

Deze migratie zal al plaatsvinden op maandag 2 oktober 2017. Vanaf deze datum vragen we u om ​ons ​al uw vragen ​v​ia het contactformulier te bezorgen​ of rechtstreeks via het e-mailadres support@intermut.be​.

Houd er rekening mee dat het e-mailadres mycarenet@intermut.be actief blijft​ na de migratie​, dus we blijven elk van uw verzoeken ontvangen. Echter de prioriteit zal gegeven worden aan de tickets geopend via deze nieuwe ​werkwijze. Aanvragen gestuurd aan mycarenet@intermut.be zullen slechts ​op bepaalde tijdstippen manueel in de tool ingevoerd worden​, gelieve er rekening mee te houden dat de behandelingstijd bijgevolg langer zal zijn.

Het e-mailadres mycarenet@intermut.be blijft het toegangspunt voor:

 • uitwisseling i.v.m. testen;
 • algemene communicatie (via de verzendingslijsten);
 • planning van de vergaderingen (werkgroepen, workshops, infosessies, minilabs).

Welk type van aanvragen kan u verzenden via ons contactformulierof aan support@intermut.be:

 • Alle vragen rond integratie van onze webdiensten in uw softwarepakket;
 • Alle vragen i.v.m. informatie;
 • Alle vragen i.v.m. dienstverlening;
 • Elk incident of probleem;
 • Elke klacht;
 • Om ons informatie te bezorgen i.v.m. uw diensten;
 • enz.

Welke informatie is verplicht of optioneel bij het verzenden van uw aanvraag:

 • Een onderwerp;
 • Uw naam;
 • Uw voornaam;
 • Uw telefoon of GSM-nummer;
 • Uw e-mailadres (wees waakzaam dat onze mails niet in uw SPAM terecht komt);
 • Uw hoedanigheid: (bent u een patiënt, een zorgverstrekker, softwareleverancier, andere, ...);
 • Het RIZIV-nummer (indien u hierover beschikt);
 • De beoogde dienst
 • Uw gedetailleerd vraag.

Na het verzenden van het contactformulier zal u een ontvangstbevestiging krijgen, deze bevat uw uniek referentienummer. Het is noodzakelijk om deze te vermelden bij elke uitwisseling van e-mails t.a.v. onze dienst.

Eventueel bijkomende informatie kan steeds toegevoegd worden, door simpelweg te antwoorden op de ontvangstbevestiging. Het ticket zal dan onmiddellijk geüpdatet worden met deze nieuwe informatie.

We danken u alvast voor uw medewerking.