Raadpleging tarieven - artsen

De dienst raadpleging van de tarieven zorgt ervoor dat een zorgverstrekker het juiste tarief voor een bepaalde patiënt en een bepaalde prestatiecode kan raadplegen bij de verzekeringsinstelling.

De verzekeringsinstelling berekent het tarief op basis van de informatie die ter beschikking wordt gesteld door de zorgverstrekker enerzijds en de informatie beschikbaar over de patiënt anderzijds.

Deze dienst is enkel voor huisartsen beschikbaar in productie.

Downloads