Stroom facturatiedienst

Berichten verbonden aan de facturatiedienst die de toelating aan elke instelling of zorgverstrekker geven, om automatisch via het netwerk het opgestelde facturatie bestand in het kader van het derdebetaler over te maken.

Schema stroom

920000 : bericht met facturatiebestand overgemaakt door de zorgverstrekker

931000 : ontvangstbewijs bericht 920000 door de betrokkene VI ;

920999 : vermelding van de weigering bericht 920000 door de betrokkene VI ;

920098 : informeel bestand van foutief bericht door de betrokkene VI

920099 : verwerping van het facturatiebestand wegens blokkeringsfout of percentage fouten > 5%

920900 : bestand van afrekening en verwerpingen : eindfase van behandeling van een 920000;

Beschrijving van berichten

De beschrijving van berichten 920000, 931000, 920999, 920098, 920099, 920900 is beschikbaar in de te downloaden documenten (zie download).

Downloads