Verzekerbaarheid tandartsen

Bijzonderheden

Interessante (interne) links

Dashboard Beschikbaarheid Tandartsen

MyCareNet Portaal

Interessante (externe) links

RIZIV - Tandartsen

Volmachten verzekerbaarheid voor de sector tandartsen

Het is mogelijk een mandaat te geven aan een derde via een volmacht, meer informatie kan u terugvinden onder Gebruikers MyCareNet.