Verzekerbaarheid tandartsen

Bijzonderheden

Interessante (interne) links

Dashboard Beschikbaarheid Tandartsen

MyCareNet Portaal

Interessante (externe) links

RIZIV - Tandartsen

De dienst gegevens van het lid is een uitbreiding op de dienst verzekerbaarheid, en vervangt deze dus ook. U beschikt afhankelijk van uw sector bijkomende informatie over het geraadpleegde lid.

Volmachten verzekerbaarheid voor de sector tandartsen

Het is mogelijk een mandaat te geven aan een derde via een volmacht, meer informatie kan u terugvinden onder Gebruikers MyCareNet.