Overzicht andere sectoren

Introductie

Volgende sectoren hebben toegang tot de consultatie van de verzekerbaarheid:

Inleiding

Sinds 01 januari 2014

 • Tandartsen

 • Kinesisten

 • Logopedisten

 • Vroedvrouwen

 • Bandagisten

 • Orthopedisten

 • Medische huizen

Vanaf 1 juli 2016

 • Wachtposten

 • Opticiens

 • Podologen

 • Diëtisten

 • Ambulancediensten

Andere sectoren die geïmpacteerd zijn door de afschaffing van de SIS-kaart vanaf 01/01/2014 zijn:

 • Revalidatiecentra niet gekoppeld aan een ziekenhuis

 • Poliklinieken

Deze instellingen hebben zorgverstrekkers die toegang hebben tot de raadpleging van de verzekerbaarheid via het portaal (bijv. artsen, verpleegkundigen).

Bent u een zorgverlener/zorginstelling en wil u weten of MyCareNet al geïntegreerd is in uw softwarepakket?

 • Neem dan snel contact op met uw softwareleverancier. Hij zal u hierover verdere informatie geven.

Bent u een softwareleverancier en wenst u MyCareNet te integreren in uw pakket?

 • Neem dan contact op met de coördinatiecel van het NIC via ons formulier

Interessante externe links

MyCareNet Portal