CareNet

Algemene beschrijving van CareNet

Opgelet, de CareNet oplossing zal verdwijnen vanaf mei 2015.

De ziekenhuizen dienen in de toekomst MyCareNet te gebruiken om gegevens uit te wisselen met de verzekeringsinstellingen.

Definitie

Carenet is een volledig softwarepakket dat op een uiterst veilige manier de uitwisseling van alle informatie tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen mogelijk maakt.

De evolutie van dit project, zowel op reglementair als op operationeel vlak, wordt opgevolgd door de bevoegde instanties zoals de Technische Raad voor Ziekenhuisverpleging en de overeenkomstencommissie tussen de ziekenhuizen en de verzekeringsinstellingen.

Op die manier worden de ziekenhuizen volledig betrokken bij de beslissingsprocedure.

Dit systeem maakt de communicatie mogelijk van de informatie met betrekking tot de administratie van de hospitalisatie (de documenten 7XXXXX), de communicatie van de rechten van de patiënt, alsook de elektronische overdracht van de facturatie (ter vervanging van de magnetische drager). Bovendien kunnen de verzekeringsinstellingen dit systeem ook gebruiken om de bestanden met afrekeningen en verwerpingen door te sturen.

Doelstellingen

Zowel de verzekeringsinstellingen als de zorgverstrekkers (in een eerste fase de verzorgingsinstellingen) wensen de gemeenschappelijke economische doelstellingen te delen : de besparing door schaalvergroting en het verhogen van de betrouwbaarheid van de overgemaakte gegevens en van het prestatievermogen.

Voor wat betreft de elektronische gegevensuitwisselingen met de ziekenhuizen zijn de concrete doelstellingen de volgende:

 • Verbeteren van de kwaliteit van de gegevens die fungeren als basis van de facturatie in kader van de derdebetalersregeling via:

  • het optimaliseren van de administratieve gegevensuitwisseling.De gegevens en wijzigingen zullen sneller en spontaan worden meegedeeld zodanig dat de betrouwbaarheid van de gegevens verhoogt.Vb.: verzekeringsinstellingen zullen tijdens een hospitalisatie eventuele wijzigingen voorkeurregeling of persoonlijk aandeel ligdag meedelen.Ziekenhuizen delen tijdens een hospitalisatie de wijzigingen van dienst mee.

  • indien er geen SIS-kaart aanwezig is kan de verzekerbaarheidssituatie van de patiënt bij de verzekeringsinstelling worden opgevraagd (ambulant).

 • Vermindering van het administratief werkvolume door het reduceren van de manuele tussenkomsten in het circuit en de automatische invoer van de gegevens.

  • Dezelfde informatie moet NIET langer verschillende keren manueel worden ingevoerd, gereproduceerd op papier en worden verstuurd.

  • De gegevens worden elektronisch ingelezen vanuit de SIS-kaart en doorgestuurd naar de toepassing patiëntenadministratie en elektronisch overgemaakt aan de verzekeringsinstelling.

  • Verzekeringsinstellingen maken de antwoorden elektronisch over, welke dan zonder tussenkomst kunnen geregistreerd worden in de patiëntenadministratie.Enkel bij anomalieën zal er nog een manuele interventie nodig zijn.

 • Besparingen op de druk- en verzendingskosten.

  • Het is dus duidelijk dat zich een aantal rechtstreekse financiële voordelen aandienen door o.a. de vervanging van het papierencircuit met zijn manuele verwerking en de verbetering van de kwaliteit van de facturaties die zich zullen vertalen in minder verwerkingen, minder geschillen, minder verbeteringen.

  • Dit platform biedt de mogelijkheid om progressief nog andere functionaliteiten te moderniseren zoals de elektronische overdracht van de facturerings-verwerpingen (afrekeningsband) en de aanvragen adviserend geneesheer.

Samengevat, deze doelstellingen zouden dus moeten leiden tot:

 • versnellen van de uitvoering van de opdrachten;

 • betere kwaliteit van de informatie, wat leidt tot:

  • minder verwerpingen;

  • minder controles;

  • minder verbeteringen;

 • automatische injectie van de informatie (afschaffing van de codering);

 • vermindering van het administratief werkvolume;

 • vermindering van de portkosten;

 • versnellen van de betalingen;

 • betrouwbaarheid van de gegevens;

 • zekerheid van de transacties.

TOP